Základní prvky

Pět základních prvků je starověká čínská filosofická teorie o tom
že, každý systém se skládá z některých základních elementů,
které lze shrnout do řady pěti hlavních kategorií: voda, oheň,
dřevo, kov a země. Tyto prvky se podporují, chrání a vzájemně
vyvažují, čímž je zajištěna stabilita celého systému. Čínští lékaři
a vědci používali tuto teorii k vysvětlení a analýze složitého
lidského těla, jeho nemocí a způsobů jejich léčby. Jeden z
nejdůležitějších konceptů, které tvoří Jin a Jang a rovněž pět
prvků, je celistvost. Jakýkoliv systém jakéhokoliv živého
organismu je neoddělitelný od ostatních. Pokud onemocní jeden
orgán, má to vliv na ostatní orgány. Při léčení jedné části těla, je
nezbytné věnovat pozornost celému tělu a snažit se nepoškodit
ostatní orgány. Tento přístup odlišuje čínskou medicínu od
západní, a to je také důvod, proč v čínské medicíně jsou
vzácné vedlejší účinky. Učení o celistvosti je zohledněno v každém vzorci produktů Green World.