Speciální GREEN WORLD seminář 17. 3. 2018 od 9:00 - 13:00

Seminář je určen aktivním sponzorům a poradcům, kteří mají zájem budovat  své struktury.  Tento seminář  je součástí plánovaných seminářů osobního růstu, které pro Vás v průběhu roku 2018 připravujeme. Jednotlivé lekce na sebe budou navazovat a poskytnou komplexní materiál osobního rozvoje sponzora GW.

Seminář bude  realizován formou aktivního tréninku a  jeho cílem je:  

-         zvýšit  profesionalitu sponzorů v oblasti řízení týmů a rozvoje obchodních schopností a dovedností

-         zvýšení osobních  příjmů sponzorů a jejich struktur

-         růst osobní kvalifikace

Témata tréninkových oblastí jsou zaměřeny na získání výhody rychlého odhadu potřeb zákazníků, zvýšení úrovně empatie a porozumění svému zákazníkovi v oblasti přímého prodeje a získávání aktivních partnerů do svých struktur (jak provádět telefonát, jak realizovat obchodní rozhovor, jak nabídnout ten správný produkt,  jak nabídnout spolupráci - motivace k partnerství, jak spočítat svůj příjem v GW, jak správně postavit svou strukturu, jak plánovat práci se zákazníkem a se strukturou, jak motivovat svůj tým - svou strukturu).

Cena semináře: 500 Kč

(při registraci na seminář je potřeba uhradit zálohu 250 Kč, záloha je v případě neúčasti nevratná; součásti semináře je občerstvení a tiskové materiály)

Termín uzávěrky přihlášek je do 13. 3. 2018.

Informace a rezervace: 

tel.:  272650253 

e-mail: centrum.fuzhi@gmail.com